Liên hệ


For Overseas Market                         For Domestic Vietnamese Market
Shinheng Corporation MEDEVICE 3S Joint Venture Co., Ltd. Vietnam
Địa chỉ : 712. Olympia BId9., 196 Jamsil-dong, Songpa-gu, Seoul, Korea Địa chỉ: Số 53, QL 13, KP 5, TT. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam
Sđt:          82-2-423-0639         Sđt:          (84-651) 3668711
Fax: 82-2-423-0640 Fax: (84-651) 3669355
Email:

stevekim@shinheng.co.kr

shinheng@shinheng.co.kr

Email:

medevice3s@gmail.com

 

Vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
 
Copyright © 2014 MEDEVICE 3S Joint Verture Co., Ltd. Vietnam. All Right Reserved.