Phương thức thanh toán

Thanh toán hình thức chuyển khoản, Quý khách có thể liên hệ qua số 0909 145 719 để được hướng dẫn:

- Chuyển tiền trực tiếp tại ngân hàng

- Chuyển khoản qua máy ATM

- Chuyển tiền online nếu sử dụng thẻ ATM có đăng ký Internet banking, thẻ Visa hoặc thẻ Master.

 

Copyright © 2014 MEDEVICE 3S Joint Verture Co., Ltd. Vietnam. All Right Reserved.