Hướng dẫn mua hàng

1. Xem và chọn sản phẩm trên Website.

2. Chọn kích cỡ, màu sắc và nhấn vào nút Mua ngay/Đặt trước.

3. Đến giỏ hàng của Quý khách và chọn Tiến hành đặt mua.

4. Điền thông tin người đặt hàng, số điện thoại, email và địa nhận hàng.

5. Điền mã số khuyến mại (nếu có).

6. Chọn Nhận hóa đơn để kết thúc quá trình đặt hàng.

Copyright © 2014 MEDEVICE 3S Joint Verture Co., Ltd. Vietnam. All Right Reserved.