Chất lượng


1) Kiểm tra chiều dài :

2) Kiểm tra chiều rộng :

3) Kiểm tra bề dày :


4) Kiểm tra lổ thủng bằng nước :

5) Kiểm tra lỗ thủng tự động bằng máy dò điện tử:

 

6) Kiểm tra thể tích và áp xuất nổ :

 


7) Kiểm tra lão hóa nhiệt đối với bao cao su:

 


8) Kiểm tra bao gói :

 

   
9) Kiểm tra hàm lượng chất bôi trơn:

10) Kiểm tra thành phẩm trên lô hàng :


          

Copyright © 2014 MEDEVICE 3S Joint Verture Co., Ltd. Vietnam. All Right Reserved.